1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Акція – «Купон з кешбеком 100 грн за реєстрацію в Чат-ботах АUCHAN UA» (далі – «Акція»).
Акція є маркетинговим заходом рекламно-заохочувального характеру та не являється лотореєєю
і/або послугою в сфері грального бізнесу.
1.2. Строк дії Акції: отримання купону – з 19.10.2022 по 01.11.2022 включно. Використання купону
– до 07.11.2022 включно.
1.2. Організатором Акції є ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет». Місцезнаходження: 04073, м. Київ,
пр-т Степана Бандери, 15-А (далі – Організатор).
1.3. Місцем проведення акціє є гіпермаркети «АШАН та магазини «Мій Ашан», які розташовані на
території України (за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим
та окремих районів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, де
запроваджений особливий порядок місцевого самоврядування).
1.4. Учасники Акції мають можливість на умовах визначених цими Правилами отримати в рамках
проведення Акції заохочення – електронний QR-код з додатковим кешбеком 100 грн на картку
лояльності АШАН («Заохочення»)
1.5. Учасниками Акції є фізичні особи (кінцеві споживачі), які отримали, але ще не зареєстрували
картку лояльності АШАН, купують під час Акції акційні товари і мають можливість отримати
заохочення від Організатора акції.
1.6. Під Заохоченням слід розуміти надання Учасникам Акції можливості отримати купон, при
скануванні якого в наступній покупці Учасник отримує нарахування бонусів в розмірі,
встановленому цими Правилами Акції на картку лояльності Ашан.
1.7. В рамках Акції згідно цих Правил під кешбеком мається на увазі повернення частини витрат
покупця, витрачених учасником Акції у вигляді отримання додаткових бонусів на картку
лояльності АШАН в розмірі визначеному цими Правилами Акції.
2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ
2.1. Для участі у Акції особа, яка має картку лояльності АШАН, повинна з 19.10.2022 по
01.11.2022 включно зареєструватись в офіційному чат-боті AUCHAN UA в середовищах Viber
або Telegram
2.2 У випадку успішної реєстрації Участник Акції отримує Заохочення у вигляді електронного QR-
коду з додатковим кешбеком 100 грн на картку лояльності АШАН. Заохочення буде надіслано
Учаснику безпосередньо в каналі чат-боту AUCHAN UA в середовищі Viber або Telegram

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

3.1. Особа, яка отримала Заохочення у вигляді електронного QR-коду має право використати
отриманий QR-код у будь-якому з гіпермаркетів «АШАН» та магазинів «Мій АШАН», які
розташовані на території України (за винятком тимчасово окупованих територій Автономної
Республіки Крим та окремих районів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької
областей, де запроваджений особливий порядок місцевого самоврядування) для отримання
знижки при купівлі товарів у мережі АШАН.
3.2. Отримані Учасником Акції Заохочення можуть бути використані тільки з використанням
зареєстрованої карти Лояльності АШАН.
3.3. Заохочення не підлягають обміну на грошові кошти і компенсація за невикористані
Заохоченнями не надається.
3.4. Отримане Заохочення (купон) можна використати до 07.11.2022 включно тільки при покупці на
суму від 1000 грн. за вийнятком підакцизних товарів (алкоголь, тютюн)
3.5. Приймаючи участь в Акції учасники Акції тим самим погоджуються з Правилами Акції. Участь
в Акції прирівнюється до беззаперечної і безумовної згоди особи з умовами даних Правил.
3.6. Організатор не зобов’язаний перевіряти дієздатність осіб, що приймають участь у Акції.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних у
цих Правилах.
4.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання  форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, дефолт, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни
у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організатора обставини, які унеможливлюють проведення Акції чи виконання зобов’язань.
4.3. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання або невикористання
наданих Заохочень після їх одержання Учасниками Акції, а також не несе обов’язку надавати
Заохочення у випадку якщо покупець не зареєстрував картку лояльності АШАН чи не
повідомив про її наявність касира при купівлі.
4.4. Організатор має право відмовити у наданні Заохочень Учаснику Акції, якщо такий Учасник
Акції не виконав будь-яку з умов цих Правил повністю чи частково та/або порушив будь-які
умови Акції. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої
компенсації.
4.5. Організатор не прийматиме до розгляду та/або не несе відповідальності за будь-які претензії,
що пов'язані з втратою, пошкодженням, псуванням і т. ін. карток лояльності та пов’язану з цим
неможливість використання Заохочень Учасниками Акції чи третіми особами.
4.6. Організатор залишає за собою право продовжувати/скорочувати строк Акції та/або змінювати
ці правила Акції на власний розсуд.
4.7. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
4.8. Усі Учасники Акції погоджуються дотримуватись цих Правил.
4.9. Заохочення видаються лише у разі виконання Учасником Акції, що здобув право на отримання
Заохочень, усіх вимог передбачених цими правилами Акції. Усі результати Акції є
остаточними й оскарженню не підлягають.
4.10. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує ознайомлення з даними Правилами
Акції та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або
питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором
Акції, при цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.2. У разі повернення Учасником Акції в порядку і на підставах встановлених чинним
законодавством України товару, за купівлю якого було отримане Заохочення, договір купівлі-
продажу товару вважається розірваним разом з акційними умовами і Заохочення підлягає
поверненню разом з товаром, за придбання якого Учасник Акції отримав Заохочення.
5.3. Приймаючи участь в Акції учасники Акції тим самим погоджуються з Правилами Акції.
Участь в Акції прирівнюється до беззаперечної і безумовної згоди особи з усіма умовами
даних Правил.