ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «#Бренди Auchan» У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK

1. Організатор та мета Акції

1.1. Організатором і виконавцем Акції «#Бренди Auchan» у соціальної мережі Facebook (надалі – Акція) є ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», яке зареєстровано відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 15-А (далі — Організатор).

1.2. Для проведення Акції та підведення підсумків Організатор у своїх діях керується чинним законодавством України та Правилами Акції і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Акція є маркетинговим заходом що проводиться Організатором з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до акційних товарів і брендів, які реалізуються в мережі магазинів Організатора і підвищення лояльності покупців торгових закладів мережі «Ашан» шляхом розіграшу товарів-заохочень (призів) серед учасників Акції. Акція не являється лотереєю, лото або послугою у сфері грального бізнесу.

2. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-який повнолітній громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в п.5 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники). Участь в Акції обмежено дієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням обмежень, визначених цими Правилами.

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

2.2.1. працівники та представники Організатора Акції;

2.2.2. чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п.2.2.1 цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати);

2.2.3. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

2.2.4. особи, що не є громадянами України або перебувають на тимчасово окупованих територій;

2.2.5. особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція проводиться у період з 14 по 24 вересня 2023 року включно.
Результати оголошуються 25 вересня 2023 р.

3.2. Місце проведення Акції – соціальна мережа Facebook, магазини мережи «Ашан» згідно з переліком, зазначеним у Додатку № 2 до цих Правил.

3.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором заздалегідь.

4. Приз Акції

4.1. Призом Акції є кошик з товарами, перелік яких зазначається в Додатку № 1 до цих Правил. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором.

4.2. Призовий фонд Акції складається з 3 (трьох) призів.

4.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п.4.2 кількість. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю та асортиментом призів.

4.4. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись перед та протягом строку проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.

4.5. Заміна призів Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.

4.6. Організатор відправляє Переможцю Новою поштою приз на відділення, яке визначить Переможець під час спілкування з представником Організатора, яке розташоване на територій України, за виключенням тимчасово окупованих територій.

5. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:

5.1.1. В період з 14 по 24 вересня 2023 бути підписником сторінки Організатора у соціальній мережі Facebook, а саме: https://www.facebook.com/auchan.ua. Зробити репост публікації з фото та описом Акції на сторінці Організатора на свою сторінку у соціальній мережі Facebook, при цьому сторінка Учасника повинна бути відкритою протягом строку дій Акції та містити реально фото Учасника Акції. Учасник обов’язково має поставити під постом хештег-помітку «Бренди Auchan».

5.1.2. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою хештег-помітки Учасника та дотримання виконання усіх вищезазначених умов Правил Акції.

5.1.3. Визначення переможців Акції відбудеться 25 вересня 2023 року за допомогою сервісу www.random.org якою генерується випадковий вибір трьох переможців зі списку Учасників. Після чого, Організатор зв’язується з визначеними переможцями повідомленням у Facebook Messenger для узгодження адреси магазина та дати отримання призу.
5.1.4. Організатор акції не вступає в будь-які спори чи суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на отримання призів, не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Права Учасника Акції.

6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

6.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Вчасно отримати інформацію про зміну Правил Акції (якщо вони мають бути).

6.2. Обов’язки Учасника Акції.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати один із Призів Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в Правилах Акції в п.5.

7. Інші умови

7.1. Призи не видаються в разі невиконання Учасником Акції даних Правил Акції. Організатор Акції має право відмовити у видачі заохочення (призу) Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил Акції правильно і у повному обсязі та/або не відповідає вимогам цих Правил акції до учасників Акції .

7.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

7.3. Грошовий еквівалент вартості призів та/або відшкодування чи компенсація у будь-якій іншій формі Організатором Акції не виплачується (не видається). При цьому, вартість товарів в одному кошику не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати встановленої на дату проведення Акції, тому, не є об’єктом оподаткування податком на дохід фізичних осіб та військовим збором.

7.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призів Переможцям Акції у випадку:

7.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

7.6. Відповідальність Організатора Акції за видачу заохочень (призів) обмежується кількістю заохочень (призів), що надані Організатором згідно цих Правил Акції.

7.7. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість переможця акційного розіграшу отримати заохочення/приз з будь-яких причин, що не залежать від Організатора акції, в т. ч. у випадку, якщо контактні данні вказані неправильно та/або були змінені тощо. При цьому такі переможці акції не мають права на одержання від Організатора акції будь-якої компенсації.

7.8. Зміст та умови цих Правил Акції має визначальний і пріоритетний характер перед будь-якими рекламними флаєрами, оголошеннями та іншими засобами інформування про проведення Акції.

7.9. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові і інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, передбачених цими Правилами Акції щодо зв’язку з переможцями для уточнення обставин і місця отримання ними Призу.

7.10. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, та/або питань, неврегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.11. . Беручи участь в Акції, кожен Учасник/переможець тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені Учасника/Переможця, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором акції та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

8. Персональні дані

8.1. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в соціальної мережі Facebook, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8.2. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

8.3. Процедура визначення Переможців Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.

Додаток № 1 до
Правил проведення акції
«#Бренди Auchan» у соціальній мережі Facebook

Вміст Кошика (Приз Акції)

812008 Кава Ашан Crema розчинна 160г
754780 Шоколад Ашан Трюфель чорний із какао-бобів 150г
314940 Печиво Ашан з молочним шоколадом і лісовими горіхами 150г
736552 Зефір Ашан Біло-рожевий 320г
513081 Чай чорний Ашан 100г
885948 AuchanRB / Фруктова пастила 15 г виноград та яблуко
885949 AuchanRB / Фруктова пастила 15 г вишня та яблуко
885950 AuchanRB / Фруктова пастила 15 г гранат та яблуко
885951 AuchanRB / Фруктова пастила 15 г малина та яблуко
885952 AuchanRB / Фруктова пастила 15 г ожина та яблуко
832263 Плівка харчова Pouce 50м
853985 Пергамент Pouce 5м
811637 Кава мелена Auchan Дріп-кава, 100г х 10 шт.
45465 Ашан GB/ Фольга алюмінієва 10м
893191 Серветки Pouce паперові білі 450шт
688039 Шоколадна паста Ашан з лісовим горіхом 400г
858955 Шоколад Ашан чорний 90% 100г
727142 Печиво Ашан Десняночка вівсяне з шоколадними краплями 400г
695382 Спагетті Ашан 500г
828777 Макарони Auchan Torti, 500 г
858697 Пластівці вівсяні Pouce Екстра 400г
875557 Квасоля Ашан біла сушена 500г
863916 Пряники Ашан Заварні глазуровані зі смаком вишні, 400 г
698806 Томатна паста Auchan Прованські трави, 200 г
823517 Батончик Ашан фінік фундук малина 40г
823513 Батончик Ашан фінік мигдаль кокос какао 40г

Додаток №2 до
Правил проведення акції
“Бренди Ашан”
у соціальній мережі Facebook
Перелік магазинів мережі «Ашан», які приймають участь в проведенні Акції