ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Знову до школи з Auchan Україна»
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK

1. Організатор та мета Акції

1.1. Організатором і виконавцем Акції «Знову до школи з Auchan Україна» у соціальної мережі Facebook (надалі – Акція) є ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», яке зареєстровано відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 15-А (далі — Організатор).

1.2. Для проведення Акції та підведення підсумків Організатор у своїх діях керується чинним законодавством України та Правилами Акції і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Акція проводиться з метою формування у споживачів інтересу та споживчого попиту до товарів, які реалізуються в мережі магазинів Організатора.

1.4. Ознайомитися з Правилами Акції можна сторінці Організатора у соціальній мережі Facebook, а саме: https://www.facebook.com/auchan.ua.

2. Учасники Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в п.5 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

2.2.1. працівники та представники Організатора Акції;

2.2.2. чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п.2.2.1 цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати);

2.2.3. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

2.2.4. особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

3. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція проводиться у період з 14 по 22 серпня 2023 року включно.

3.2. Місце проведення Акції – соціальна мережа Facebook.

3.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором заздалегідь.

4. Приз Акції

4.1. Призом Акції є подарунковий набір з товарами, перелік яких зазначається в Додатку № 1 до цих Правил. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики призів визначаються Організатором. При цьому, вартість товарів в одному подарунковому наборі не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати встановленої на дату проведення Акції, тому, не є об’єктом оподаткування податком на дохід фізичних осіб та військовим збором.

4.2. Призовий фонд Акції складається з 3 (трьох) призів.

4.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п. 4.2 кількість. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю призів.

4.4. Зовнішній вигляд товарів, які входять до подарункового набору (призу) (їх розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись перед та протягом строку проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних товарів.

4.5. Заміна призів Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.

4.6. Організатор відправляє Переможцю Новою поштою приз на відділення, яке визначить Переможець під час спілкування з представником Організатора, яке розташоване на територій України, за виключенням тимчасово окупованих територій.

5. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників Акції

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії:

5.1.1. В період з 14 по 21 серпня 2023 (час закінчення – 21:00, 21 серпня 2023 року) бути підписником сторінки Організатора у соціальній мережі Facebook, а саме: https://www.facebook.com/auchan.ua. Зробити репост публікації з фото та описом Акції на сторінці Організатора на свою сторінку у соціальній мережі Facebook, при цьому сторінка Учасника повинна бути відкритою протягом строку дій Акції та містити реальне фото (портрет) Учасника Акції.

5.1.2. Визначення переможців Акції відбудеться 22 серпня 2023 року за допомогою сервісу www.random.org методом випадкового відбору трьох Учасників зі списку. Інформація про переможців буде оприлюднення на сторінці Організатора у соціальної мережі Facebook протягом 24 годин після визначення переможців.

5.1.3 Організатор зв’язується протягом 24 годин з визначеними переможцями повідомленням у Facebook Messenger для отримання інформації від Переможця необхідної для відправлення приза, а саме: прізвище, ім’я, РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків), номер телефону, назва населеного пункту, номер відділення Нової пошти.

5.1.4. Переможець зобов’язаний відповісти на повідомлення від Організатора до 29 серпня 2023 року включно.

5.1.5. Якщо Переможець не відповідає Організатору протягом строку визначеному в п. 5.1.4, такий Переможець втрачає право на отримання Призу.

6. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Права Учасника Акції.

6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

6.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Вчасно отримати інформацію про зміну Правил Акції (якщо вони мають бути).

6.2. Обов’язки Учасника Акції.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати один із призів Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в п. 5 цих Правил.

7. Інші умови

7.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил Акції.

7.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

7.3. Грошовий еквівалент вартості призів не виплачується.

7.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі призів Переможцям Акції у випадку:

7.4.1. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8. Персональні дані

8.1. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в соціальної мережі Facebook, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8.2. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

8.3. Процедура визначення Переможців Акції, які мають право одержати приз, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.