ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ «ВЕЛИКИЙ РОЗІГРАШ»

1. Загальні положення
1.1. Організатором спеціальної пропозиції «Великий Розіграш» (далі також – «Спеціальна Пропозиція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» (код ЄДРПОУ 35442481), адреса: Україна, 04073, м. Київ, пр-т С. Бандери 15-А, офіційний сайт: https://brand.auchan.ua (надалі – «Організатор»);
1.2. Спеціальна Пропозиція діє на території України з 05 жовтня 2022 року до 01 листопада 2022 року і є маркетинговим заходом, що проводиться Організатором з метою підвищення лояльності клієнтів шляхом розіграшу заохочення серед учасників, що виконали умови цих офіційних правил.
Спеціальна пропозиція не являється лотереєю, лото або послугою у сфері грального бізнесу.
1.3. Спеціальна Пропозиція діє тільки для зареєстрованих клієнтів програми лояльності «Персональний бонус» Організатора.
1.4. Порядок та алгоритм визначення переможців визначається Організатором у п. 3 даних Правил.
1.5. Під Заохоченням слід розуміти надання Учасникам Спеціальної Пропозиції права отримати у встановлених випадках додаткові бонуси на картку лояльності за придбання товарів наступного номіналу:
1.5.1. Заохочення номіналом 100 000 грн. в бонусах нараховується на карту лояльності 1му (одному) переможцю відповідно до умов цих Правил Спеціальної пропозиції.
1.5.2. Заохочення номіналом 1000 грн. в бонусах нараховується на карту лояльності 100 (ста) переможцям відповідно до умов цих Правил Спеціальної пропозиції.

2. Умови участі в Спеціальній Пропозиції

2.1. Взяти участь в Спеціальній пропозиції мають право фізичні особи, що досягли повноліття та виконали умови та правила цієї Спеціальній Пропозиції (до цього та надалі по тексту – «Учасники Спеціальній Пропозиції»). Участь в Спеціальній пропозиції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням обмежень, визначених цими Правилами.
2.2. Факт звернення до пункту обслуговування клієнтів Організатора прирівнюється до факту беззаперечної згоди Учасника Спеціальній Пропозиції з усіма умовами даних Правил. Організатор Спеціальної Пропозиції не зобов’язаний перевіряти дієздатність такої особи.
2.3. Надання особою недостовірних/некоректних даних для участі у Спеціальній Пропозиції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такої особи на отримання Заохочення, надання яких передбачено цими Правилами.

3. Умови Спеціальної Пропозиції та порядок отримання Заохочення

3.1 Для отримання Заохочення необхідно:
3.1.1. бути зареєстрованим учасником програми лояльності Організатора;
3.1.2. в період з 05.10.2022 по 01.11.2022 здійснити покупку в одному з магазинів Організатора на суму від 500 грн., враховуючи ПДВ (кожен чек зареєстрованого учасника програми лояльності Організатора автоматично приймає участь в розіграші).
УВАГА!!! Вартість придбаних підакцизних товарів не включається в розрахунок суми чеку, що необхідна для участі в розіграші Заохочень.
3.2. Розіграш заохочень відбудеться 03 листопада 2022р. за допомогою системи www.random.org, якою генерується випадковий вибір переможців. Відео розіграшу буде опубліковано на офіційній сторінці Організатора в мережі Facebook протягом двох днів з дати визначення переможців.
3.3. Заохочення автоматично нараховуються на картку переможців розіграшу протягом двох днів з дати оголошення результатів.
3.4. Переможця розіграшу буде проінформовано протягом 5 робочих днів після дати проведення розіграшу телефоном/вайбер повідомленням або електронною поштою Організатором відповідно до контактної інформації, наданої учасником при реєстрації в програмі лояльності Організатора.

4. Інші умови
4.1. Організатор не несе відповідальність за достовірність інформації, наданої Учасником Спеціальної Пропозиції.
У разі надання недостовірної контактної, або будь-якої іншої персональної інформації, Організатор не несе відповідальність за повідомлення та отримання Заохочення таким Учасником.
4.2. Кожен учасник Спеціальної Пропозиції має право на отримання лише одного Заохочення.
4.3. Учасник Спеціальної Пропозиції, який отримав Заохочення не має права на отримання грошового еквіваленту Заохочення.
4.4. При використанні бонусів переможцем, отриманих за результатами участі в Спеціальній Пропозиції, для придбання товарів в торговій мережі Організатор, та у разі повернення таких товарів з будь-яких законних підстав, Організатор повертає переможцю бонуси, витрачені на купівлю повернутого товару на карту лояльності. Грошовий еквівалент в такому випадку не виплачується.
4.5. Беручи участь в Спеціальній Пропозиції, кожен Учасник Спеціальної Пропозиції добровільно надає свою згоду Організатору на обробку, в тому числі збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення наданих Учасниками Спеціальної Пропозиції персональних даних, у тому числі їх прізвищ, імен, по- батькові, громадянства, паспортних даних, ідентифікаційного номера, даних щодо місця проживання та/або реєстрації, поштової адреси (для листування), номеру засобу зв’язку, електронної адреси (далі – Персональні дані) у базах персональних даних Організатора в електронній формі та/або у формі картотек з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері виробничої діяльності, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів».
4.6. Учасники Спеціальної Пропозиції своєю участю в Спеціальній Пропозиції тим самим надають свою згоду на збір і обробку їх персональних даних Організатором для виконання мети, вказаної у цих Офіційних правилах. Персональні дані можуть використовуватися, поширюватися та оброблятися Організатором, розпорядником бази персональних даних та/або третіми особами на підставі укладених Організатором договорів, а також в інших випадках передбачених законодавством за умови створення ними умов для захисту Персональних даних.
4.7. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Прийняте сторонами рішення є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.8. Своєю участю всі Учасники Спеціальної Пропозиції повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

5. Відповідальність

5.1. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості Заохочень, вказаних у цих Правилах.
5.2. Організатор Спеціальної Пропозиції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Спеціальної Пропозиції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Спеціальної Пропозиції обставини, які роблять не можливим виконання зобов’язань.
5.3. Організатор Спеціальної Пропозиції не несе відповідальності стосовно подальшого використання або не використання наданого Заохочення після їх одержання переможцями Спеціальної Пропозиції та за неможливість переможцями Спеціальної Пропозиції скористатись наданим Заохоченням з причин, що не залежать від Організатора.
5.4. Організатор залишає за собою право продовжувати/скорочувати строк Спеціальної Пропозиції та/або
змінювати ці правила на власний розсуд.
5.5. Учасник Спеціальної Пропозиції, приймаючи участь в Спеціальні Пропозиції тим самим підтверджує факт
ознайомлення з даними Правилами Спеціальної Пропозиції і свою повну та безумовну згоду з ними.
5.6. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.
5.7. Фактом участі в цій Спеціальній Пропозиції Учасник Спеціальної Пропозиції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.
5.8. Учасники Спеціальної Пропозиції, підтверджують свою обізнаність щодо особливостей податкового законодавства України, пов’язаного із отриманням додаткового блага, в тому числі, але не обмежуючись, отриманням/зміною/втратою субсидій, інших нарахувань, та будь-яких соціальних гарантій і виплат, передбачених законодавством України, які можуть бути скасовані у разі отримання Заохочень, та, відповідно, не може заявляти до Організатора будь-які претензії, вимоги, компенсації, додаткові виплати у зв’язку з отриманням Заохочення.